ننگرهار ده عصیانچی لرهجومی ده ایککی کیشی هلاک بولدی

افغانستان شرقیده جایلشکن ننگرهار ولایتی ده قورالی کیشی لربوگون توش دن الدین پولیس قرارگاه لریدن بیریگه هجوم اویشتریگن .بو هجوم عاقبتیده ایککی کیشی هلاک و بیش کیشی یره لنگن.

ننگرها رحاکمی سوزلاوچی سی احمد ضیا عبدلزی ، هجوم گه توتیلگن بو پولیس پوسته سی بتی کوت اولسوال لیگی ده جایلشگنی نی ایتکن .

عبدلزی جناب لریگه کوره؛ حادثه ده هلاک بولگن ایککی کیشی دن بیری پولیس ضابطی و ینه بیری عادی اهالی بولگن . اوشونینگ دیک یاره لگن لر برچه سی منطقه یشاوچیلری بولگنی نی تاکیدلهگن .

بو حادثه ده جراحت کورگن عادی اهالی ننگرهار مرکزی کسلخانه سیگه انتقال بیریلگن .

حاکم سوزلاوچی سی عادی اهالی قندی بو حادثه ده هلاک ویاره لنگنی سببی حقیده بیران نرسه ایتمگن .

ننگرهار حاکمی سوزلاوچی سی موترسایکل ده مینگن هجوم چی لر نی قول گه الیش اوچون خوف سیزلیک کوچ لر تمانیدن منطقه ده قدیرو عملیات باشلنگنی نی هم معلوم قیلگن .

هرچند حاضرگه قدرحادثه مسولیتی نی هیچ بیرگروه یا شخص اوز بوینیگه المه گن ، اما ننگرهار ولایتی نینگ ناقرار حدود لریده قورالی طالبان ، حقانی ترماغی فعال بولگنی ایتیلماقده .

پاکستان بیلن قوشمه چیگره گه ایگه ننگرهار ولایتی نینگ ایریم تومن لری ناتینچ و بوکبی حادثه لر کوپلب یوزبیریب کیلماقده .