ایکی کاندیدوزیرنامزدلیکلریدن وازکیچدی

مالیه وزیرلیگی گه نامزد بولگن پول بونینگ سببی نی شخصی قیین چلیگی دیب ایتگن.وارگده گی منبع لردن بیری هم اونینگ اورنیده اکلیل حکیمی نامزدایتیلگنی نی معلوم قیلگن. حیدری جنابلری گه مالیاتنی توله مه گن اوچون انترپول پلیسی تعقیبی ده بولگنی سبب قیلیب کورسه تیلگن ایدی

عین حالده ملی مجلس گه کوره ایکی مملکت وطنداشی بولگن نامزدوزیرلرنی آسانلیک بیلن انیقلش اوچون بیرلایحه ایشلب چیققن. افغانستان جمهور رئیسی کابینه نی مجلس دن رای آلیش اوچون تنیشتیریلیشی کوتیله دی.اما ملی کینگش گه کوره بونامزد وزیرلردن13نفری ایکی مملکت وطنداشی بولیش احتمال موجود. بونامزدلرکیملرایکن لیگی باره سیده معلومات بیریلمه گن. بوندن آلدین ملی مجلس ایکی تابعیت لیک کیشی لرگه ایشانچ آوازی بیرمسلیکلرینی باره سیده قرارقبول قیلگندی.

ایرته افغانستان جمهور رئیسی ملی مجلسگه نامزد وزیرلرنی 25وزیرلیککه وایکی نفرنامزدنی هم ایکی عمومی ریاستگه تنیشتیره دی. افغانستان جمهور رئیسی ملی مجلس اعضالرینی قاندیریب اولرگه ایشانچ آوازی بیریش لری اوچون سعی وحرکت قیلیشی ممکن. اما ایکی وطنداشلیک موضوعی ملی مجلس اوچون حساس مساله حسابلنه دی

اوتگن آیی ملت وکیللری تاماندن ایشلب چیقیلگن لایحه حاضرتصدیقدن اوتیب بوتعهدنامه ده، هربیرنامزد امضاقیلیب ایکی وطنداشلیگی یوق لیگی باره سیده تعهدقیلیش لری قید ایتیلگن

بوتعهدخطی ملی کینگشنی بیرقنچه کمیسیون لری تاماندن یاپیق ایشیک لرآره تیده توزیلیب بونده اوتمیشده نامزدوزیرلرنی جرمی بولگن بولمه گنی، یاشی قنچه لیگی وایکی تابعیته لیک موضوعی تیکیشیریب کوریله دی

ملی مجلس نینگ فرهنگی کمیسیون مسوولی کمال ناصراصولی گه کوره هربیرنامزد وزیر، ایشانچ آوازی آلیب وزیربولگندن کیین هم ایکی مملکت وطنداشی بولگنی انیقلنسه صلاحیتدن آلینیب محکمه گه تنیشتیریله دی."بوگون بیز بیرتعهدخطی تیارله دیک، هربیرنامزدجمهور رئیس تاماندن تانشتیریلسه، اونی امضا قیله دی،

کیین بیزلراونینگ اوستیدن اوز تحقیقاتیمیزنی باشله یمیز، کیم ایکی وطنداشلیک و کیم ایمس، ایرته تنیشتیریله دیگن 27نفرهم بونگه امضاقیله دی، کیین آوازبیریله دی" دییدی اصولی جنابلری اصولی گه کوره احتمال بیلن بونامزدلردن 12ته سی ایکی تابعیتلیک بولگن. اولردن اوچته سی خارجی مملکت وطنداشی بولگنلیگی اعتراف ایتگن. امااو اولرنینگ آتلرینی توتیشدن باش تارتدی. بوکمیته نینگ اعضالریدن ینه بیری عبدالقیوم جمهور رئیس نامزدلرپیشنهاد ایتیلگنیده ایکی مملکت وطنداشلیک مساله سیگه جدی بهابیرمه گن." ایکی مملکت وطنداشی بولگن بولمه گنی نی معلوم قیلیش پارلمان ایشی،مینینگ فکریمچه جمهور رئیس ایریم لریدن خبربولمسلیگی ممکن، حاضر بومساله گه اعتباربیرماقده ، ایرته ملی مجلسگه تنیشتیریلمسدن آلدین شوکیچه اعلان ایتیلگن نامزدوزیرلررویخطی اوزگریشی ممکن" دییدی ملت وکیللریدن بیری کابینه اعضالری ملی بیرلیک حکومتی تشکیل ایتیلیشیدن قریب تورت آی اوتگندن کیین اعلان ایتیلدی. اما کوریلیشیچه ایکی وطنداشلیک موضوعی جدی مساله بولگنی اوچون برچه وزیرلیکلروزیری ایشانچ آوازی آلیب اوز لوازمینی ایگلله شی قیین لشگن. ملی مجلس گه کوره کیلگوسی یکشنبه کونی شرایطگه برابرنامزدوزیرلراوچون صندوق قوییلیشی کوتیله دی.