ردایتیلگن اوچ وزیرلیک نامزدی خارجی وطنداشلیک لریدن وازکیچمه گنلر

ملی مجلس اولرنینگ اورنیده ملی بیرلیک حکومتی تاماندن باشقه کیشی لر تنیشتیریلیشی ممکن لیگی معلوم قیلماقده.

بوحقده ملی مجلس کاتبی اورین باسری عرفان الله عرفان"اولردن اوچته سی اوزخارجی وطنداشلیک لریدن اصلا اوتمه دیلر، اولررویخطدن چیقریلیب جمهور رئیس تاماندن اورین لریگه باشقه لرتنیشتیریلیشی کیره ک" دییدی

عرفان جنابلریعین حالده سعادت منصور نادری و فیض الله کاکر اجتماعی ایشلروزیرلیگی کاندیدی ومخدره ماده لرگه قرشی کوره ش وزیرلیگی نامزدی حاضرگچه خارجی وطنداشلیکنی ترک ایتیش ایشینی توگتمه گن. باشقه تاماندن ملی کینگش گه کوره ایچکی ایشلروزیرلیگی نامزدی نورالحق علومی وتشقی ایشلروزیرلیگی نامزدی صلاح الدین ربانی نینگ خارجی وطنداشلیکدن وازکیچیش باره سیده گی حجتلری ملی مجلس گه ییتیب کیلگن

حاضرگچه 17نفرنامزدوزیر وبیرنفرعمومی ریاست نامزدی اوزبرنامه لرینی ملی مجلسگه تشریف کیلتیریب اعلان ایتگنلر

ملی مجلس بوجریان جاری هفته نینگ چهار شنبه کونی گچه نهایه تاپیشی گه امید قیلیشماقده

ملی مجلس تاماندن آوازبیریش جریانی باشله نیشی بیلن بونامزد وزیرلرتقدیری هم انیقلنه دی. اما بوجریان اوزه ییب کیته یاتگنی ایسه تشویش لرگه هم سبب بولماقده

بوندن آلدین افغانستان جمهور رئیسلیگی ایکی مملکت وطنداشی بولگن نامزد وزیرلرخارجی تابعیت لریدن اوتمه گن تقدیرده باشقه کیشی لر تنیشتیریلیشی ممکن لیگی باره سیده سوزبیرگندی

وگون هم آلدینگی کونلردیک بیرقطار نامزد وزیرلراوزبرنامه لرینی ملی مجلسگه باریب اعلان ایتدیلر. فوایدعامه، چیگره وقوم لر وترانسپورت وزیرلیک لری نامزدلری هربیری سوزگه چیقیب ملت وکیللریدن ایشانچ آوازی آلگن تقدیرده اوز برنامه لرینی عملگه آشیریش لری نی اعلان ایتدیلر. وشونینگ دیک اولرملت وکیللری نینگ قطار سواللریگه هم به تفصیل جواب بیردیلر.