بدخشانده قارکوچکیسی نتیجه سیده 5 کیشی قربان بولگن

محلی رسمیلرگه کوره، شمالشرقی بدخشان ولایتیده یوزبیرگن قارکوچکیسی عاقبتیده بیش کیشی هلاک بولیب، شونینگ دیک، ییگیرمه تورر اوی هم ویران ایتیلگن.

بدخشان افغانستان نینگ تاغلی ولایتلریدن بیری بولیب هر ییلی یوزبیرگن قار کوچیسی و کوپ یاغینگرچیلیک اهالیگه مالی وجانی تلفات ییتکیزه دی.

بیرینچی قارکوچکیسی بدخشان ولایتی نینگ یمگان تومنی خاش قیشلاغیده روی بیرگن. رسمیلرنینگ ایتیشلریچه، بو حادثه ده باشقه بیش کیشی درک سیز بولگن. یمگان تومنی حاکمی نوروز حیدری بوحادثه اوتگن آقشام یوزبیرگنینی ایتیب، قار ته گیده قالگن جسدلرنی چیقه ریش اوچون سعی وحرکتلر باشلگنینی تاکیدله دی:"کلف زار دره سیده قار کوچکیسی یوزبیرگن. بیش کیشی قار آستیده قالگن، حاضر گه قدرهم اولر جسدینی تاپیشگه قادر بولمه گن میز. بو منطقه قیشلاق دن یوز متر اوزاق لیکده جایلشگن. جسدلرنی چیقه رییش اوچون سعی وحرکت لر دوام ایتماقده."

عین حالده، یمگان تومنی نینگ غرمی قیشلاغیده هم قارکوچکیسی یوز بیرگنی نتیجه سیده 20 تورر اوی ویران ایتیلگن. تومن حاکمی نینگ ایتیشچه، اوی جایلرنی قولدن بیرگنلر یقینلری اویلریگه باریب جایلشگنلر. شونینگ دیک، تومن حاکمی اولرگه بیرینچی یاردملر ییتکیزیلیشی اوچون سعی وحرکت لرباشلگنینی اورغوله گن.

همده رسمیلر قه لین قار یاغنی باعث یمگان تومنی قتناو یولی باغلنگنینی ایتیب، ضرر کورگن لرگه یاردم یتکیزیش اوچون تیک اوچر طلب قیلینگنینی تیلگله آلگن.

بدخشان ولایتی نینگ باشقه اون اوچ اولسواللیگی یولی هم قه لین قار یاغنی سببلی باغلنیب قالگنی ایتیلگن. منطقه یشاوچیلری قطار معمالرگه روپه ره ایکنلیکلرینی معلوم قیلیشگن.

هر ییلی قیش فصلی کیریب کیلیشی بیلن بو ولایت نینگ ایریم تومنلری یولی نیچه آیگچه باغله نیب قاله دی. شونینگ دیک یوزبیرگن قارکوچکی و آغیر یاغینگرچیلیکلر اهالیگه جانی ومالی تلفات ییتکیزه دی.