هالند افغانستانگه کیلگوسی اوچ ییل گچه 180میلیون یورو یاردم بیره دی

بوگون هالند مملکتی نینگ تشقی ایشلر ومدافعه وزیرلری افغانستانگه سفرقیلیشگن. هالند میلادی 2017ییلگچه هرییل افغانستان حکومتی گه 60میلیون یورو یاردم بیریشینی سوزبیرگن.

حاضربومملکت نینگ اونلب مربیسی افغان امنیتی کوچلریگه مشق وتعلیم بیریب کیلماقده.

اوتگن ییللرده هالنداولکه سی باشقه بیرقطارمملکت لردیک افغانستانده گی حربی ماموریتده هم حصه قوشگندی.

هالند اولکه سی نینگ مدافعه وتشقی ایشلروزیرلری اوزحربی لری وافغان رسمی لری بیلن اوچره شیش مقصدیده بوگون کابلگه تشریف کیلتیردی.

بومملکت ناتوچارچوبه سیده افغانستانده گی عصیانچی لرگه قرشی اوروشده امریکانینگ حمایه ایتگندی.

اوتگن ییللرده هالندنینگ حربی کوچلری مملکت نینگ ارزگان، قندوز وبغلان ولایت لریده امنیتی وقیته قوریش بولیم لریده افغانستان حکومتی وخلقی گه یاردم بیریشگن.

هالند تشقی ایشلروزیری برت کویندرزمملکتی کیله جکده هم افغان خلقی وحکومتی یانیده توریشی ممکن لیگی نی تاکیدله دی.

او شونینگ دیک افغانستان نینگ حاضرگی کونده تینچلیک وامنیتگه جدی احتیاجی بارلیگی نی ایتیب وبوخصوصده بومملکت گه یاردم بیریشی ممکن لیگی نی بیلدیردی.

افغانستان تشقی ایشلروزیری صلاح الدین ربانی کابل گه تشریف کیلتیرگن هالند رسمی لری بیلن اوتکزگن قوشمه خبری ییغینده بومملکت یاردم لرینی تیلگه آلدی." حاضرگی کونده اروپا بیرلیگی نینگ پلیس ماموریتی چارچوبه سیده هالندلیک کمیده 100نفر مربی افغان امنیتی کوچلرینی مشق وتعلیمدن اوتکزیب کیلماقده. هالند شاهی دولتی افغانستانگه اوتگن 14ییل جریانیده بیرمیلیارد دالردن آرتیق یاردم بیریشگن. وشونینگ بومملکت میلادی 2017ییلگچه افغانستانگه هرییلی 60میلیون یورو یاردم بیریشی باره سیده سوزبیرگن". دییدی افغانستان تشقی ایشلروزیری صلاح الدین ربانی

هالندی کوچلری اوتگن ییلی نینگ آگست آییده 250نفردن عبارت کوچلری نینگ قالگن قسمینی افغانستاندن آلیب چیقدی.

میلادی 2006ییلده هالند کوچلری خلق ارا کوچلرچارچوبه سیده ارزگان ولایتیده جایلشگندی.

بومملکت نینگ افغانستانده گی حربی ماموریتده 2000 حربیسی حصه قوشگندی. حربی ماموریت دوامیده بو کوچلردن 24نفری اولیب و140کیشی هم یره لندی.