فرخنده قتلی گه عیبلنگن لردوسیه سی باش قاره لاوچیلیککه تاپشیریلگن

افغانستان ایچکی ایشلر وزیرلیگی تاماندن فرخنده قتلی گه عیبله نیب قولگه آلینگن شخص لر دوسیه سی بوگون باش قاره لاوچیلیک اداره سیگه تاپشیریلگن.

باش باشقره لاوچیلیک اداره سی بو اداره گه 46کیشی دوسیه سی تاپشیریلگنیدن خبر بیرگن.

یقینده فرخنده کابل شهریده قرآن کریم نی یاندیرگنلیککه عیبله نیب غضبلنگن اهالی تاماندن اولدیریب وجسدی یاندیریلگندی.

بونینگ آرتیدن اونینگ قاتللری جزاله نیشی اوچون مملکت بویلب ناراضیلیک نمایش لری یولگه قوییلدی.

بوگون افغانستان ایچکی ایشلروزیرلیگی فرخنده قتلی گه عیبلنگن لر28نفردوسیه سی نی تیکشیریش اوچون باش قاره لاوچیلیککه تاپشیرگنی باره سیده خبربیردی. اما باش قاره لاوچیلیک اداره سی دوسیه سی تاپشیریلگن لرسانی 46نفردیب ایته دی.

افغانستان باش قاره لاوچیلیک اداره سی سوزلاوچیسی بصیر عزیزی نینگ ایتیشیچه فرخنده قتلی گه عیبلنگن لر پلیس واهالی دن عبارت بولگن." فرخنده خانم قتلی گه عاید موضوع بوگون باش قاره لاوچیلیک اداره سیگه توشدن آلدین رسمن ییتیب کیلدی، بونده عیبلنگن 46نفر دوسیه سی بولگن، باش قاره لاوچیلیک اداره سی حکمی اساسیده اولر نظارتده سقلنماقده، بوندن 19نفری ایچکی ایشلر وزیر لیگی خادم لری و26نفری هم اهالی دن عبارت بولگن. دوسیه ایسه رسمن بوگون توشدن آلدین بو اداره گه تاپشیریلدی". دییدی بصیر عزیزی

بو اداره سوزلاوچیسی بصیر عزیزی گه کوره بودوسیه نی تیکشیریش اوچون بو اداره تاماندن هیات وظیفه لنتیریلگن.

بوموضوع انیقله نیشی بیلن قاره لاوچیلیک اداره سی آرقه لی بونینگ نتیجه سی دستلبکی محکمه گه حواله ایتیله دی.

ایچکی ایشلر وزیرلیگی فرخنده قتلی گه عاید مساله نی جدی تعقیب قیلیش گه تعهدلی ایکن لیگی نی تاکیدله گن.

بوندن اون کون آلدین کابل شهری نینگ شاه دوشمشیره مسجدی یقنیده فرخنده ناملی عیال قرآنکریمنی یاققن لیککه عیبله نیب بیرقطار غضبلنگن اهالی تاماندن کلتکله نیب و تاشله نیب اولدیریلدی، کیین اونینگ جسدی ایسه اوتگه یاقیلدی.

بونینگ آرتیدن مدنی تشکیلات لروکوپلب اهالی پایتخت کابل قوشیمچه بیرقطار ولایت لرده مدنی اعتراض اوتکزیب بوحادثه نی قتیق قاره لب همده حکومتدن قاتللرقولگه آلینیب وجزاله نیشی سوره دیلر.

حادثه یوزبیرگندن کیین پلیس تاماندن حادثه گه عیبدارتانیلیب بیرقطارکیشی لرقولگه آلیندی.

افغانستان ایچکی ایشلر وزیری رسانه لر بیلن بولگن صحبتیده فرخنده بی گناه بولیب وقرآن کریمنی یاقمه گن لیگی نی ایتگندی.