افغانستان دولتی ایران اتوم قورالی باره سیده ایریشیلگن کیلیشوونی خوش قرشیله دی

افغانستان دولتی ایراننی 5 قوشیمچه بیرمملکت لربیلن اتوم قورال دستوری باره سیده کیلیشگنینی خوش قرشیله گن.

افغانستان جمهور رئیسلیگی نینگ مطبوعات خذمتی اداره سی تاماندن ترقه تیلگن خبرنامه ده کیلیشیچه، افغانستان دولتی کابینه قراری اساسیده 5علاوه بیرمملکت لری بیلن ایران اسلامی جمهورلیگی اتوم قورال مساله لر حل ایتیلیشی اوچون توزیلگن چهارچوبه باره سیده ایریشگن کیلیشوونی خوش قرشی له دی.

ایران، چین، امریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه،آلمان وروسیه مملکت لری بیلن هستوی برنامه خصوصیده کیلیشووگه ایریشدی.

خبرنامه ده کیلیشیچه افغانستان دولتی بوکیلیشوونی افغانستان، منطقه و دنیا مملکت لری فایده سیگه بولگنی نی تاکیدلب اوندن اوزحمایتینی بیلدیردی.

سویس نینگ لوازانیده اوزاق مدت دوام ایتگن مذاکره دن کیین پنجشنبه کونی ایران بیلن جهان نینگ آلتی قدرتلی مملکت لری توزیلگن بیرقوشمه چارچوبه اساسیده نهایی کیلیشووینی انیقلشگه موفق بولدیلر.

بو بیانیه اساسیده ایران اوز یدراوی دستورینی بای ایتیشنی قیسقرتیره دی و بونینگ مقابلیده ایرانگه قوییلگن خلق ارا جزا چاره لری نیچه باسقیچده آلیب تشلنه دی.

ایران بیلن جهان قدرتلی مملکت لری جون آیی نینگ اخیریگچه اتومی کیلیشوولایحه سینی تیارلشلری کوتیله دی.