بغلانده گی سووتاشقینیده 7نفراوزجانینی قولدن بیرگن

شمالشرقی بغلان ولایتی ده یاغینگرچیلیک لر وسووتاشقینلر طفیلی 7 کیشی قربان بولیب ینه 10 کیشی هم تن جراحت الگن. اوزجانینی قولدن بیرگن لردن بیرقطارعیاللروباله لربولگن. بوحادثه پلخمری شهریگه تیگیشلی قیشلاق لرده روی بیرگن.

رسمیلرگه کوره بو حادثه تیناون کیچقرون بغلان ولایتی مرکزی پلخمری شهری نینگ اتفاق، کرکر وشیمرق کبی محله لریده یوزبیرگن.

بغلان ولایتی حاکمی سوزلاوچیسی محمود حقمل بی بی سی بیلن بولگن صحبتیده 4 کودک و ایکی عیال قربان بولگن لر نینگ آره سیده موجودایکنی نی معلوم قیلیب یره لنگن لر آره سیده هم عیال لر وباله لرنینگ بارلیگی نی تأکیدله دی.

رسمیلر تلفات لر رقمی نینگ اوزگریشی ممکن ایکنی نی ایته دیلر.

حقمل جنابلری نینگ معلوم قیلیشیچه یوزبیرگن سوو تشقینی عاقبتیده کوپلپ اوی جای لر هم ویران بولگن، لیکن اویلرنینگ سانی حاضرگه چه انیق لنمه گن.

شونینگ دیک ولایت حاکمی تمانیدن حادثه نینگ یقیندن تیکشیریش اوچون بیرکمیسیون ایجاد ایتیلگن، لیکن اوشبو کمیسیون ایشی حاضرگه چه نهایه تاپمه گن.

باشقه تماندن حقمل جنابلری گه کوره ضرر کورگنلر محلده گی اهالی نینگ اوی لریده حیات کچیرماقده لر، اما اولرنینگ تقدیرلری باره سیده کمیسیون نینگ گزارشیدن سونگ قرار آلینه دی .

ولایت حاکمی سوزچی سی نینگ ایتیشیچه ولایت تمانیدن ضررکورگن 2000 کیشی گه یاردم کورسه تیلیش اوچون، ییگولیک آذوقه تیارلنگن.

ایتیلیشچه بهار موسومی کیلیشی بیلن مملکت نینگ کوپلب ولایت لریده یاغینگرچیلیک لر همده سووتاشقینلر روی بیریب اهالی گه کته ضرر ییتکزه دی، حتی بعضی حالت لرگه کوپلب اهالی نینگ اولیم لریگه هم سبب بولگن.

اوتکن ییل لر جریانیده بوولایتده روی بیرگن سووتاشقینلری طفیلی کوپلب ادم لر قربان بولیب یوزلب اوی جای هم ویران ایتیلگن ایدی.

شونینگ دیک جاری ییل جریانیده بو بیرینچی حادثه که اوشبو ولایت ده روی بیرگن. شونینگ دیک بوندن آلدین سرپل ولایتی ده یوزبیرگن سوو تاشقینیده 1نفرهلاک بولگنی خبرقلینگندی.