ایریم ملت وکیللری: اولوسی جرگه بیرینچی اورین باسری نامزد وزیرلردن پول طلب قیلگن

Image copyright bbcpersian.com

بوگون بیرقطارملت وکیللری ملی مجلس بیرینچی اورین باسرینی نامزد وزیرلرگه ایشانچ آوازبیریش مقابلیده پول طلب قیلگن لیککه عیبله گن.

بوگونگی مجلسده صحبت قیلگن وکیللردن ایریم لری بونده ی معامله لرگه یول قوییمسلیکلری نی تاکیدلب وملت وکیللری نامزد وزیرلرقابلیت، تجربه وبرنامه لریگه قره ب آوازبیریش لری باره سیده ایشانچ بیرگنلر.

افغانستان ملی مجلس اورین باسری حاجی ظاهرقدیر بوعیبلاولرنی رد ایتیب وبیرنامزد وزیربیلن اوچره شیشده اوزینی حقلی ایکن لیگی نی ایتگن.

ینگی دن تنیشتیریلگن نامزد وزیرلردن اوچ نفری بو گون اوز برنامه لرینی ملی مجلسگه تشریف کیلتیریب بیان ایته یاتگن ییغینده ملت وکیللریدن بیرقنچه بومجلس نینگ بیرینچی اورین باسری حاجی ظاهر قدیرنی نامزدوزیرلردن پول طلب قیلگن لیککه عیبلب چیقدیلر.

بوحقده کاپسیا ولایتی ملت وکیلی اقبال صافی"ملی مجلس نینگ بیرینیچی اورین باسری حاجی ظاهر قدیرنینگ نامشروع طلبی سبب اولوسی جرگه نینگ آبرویی نامزد وزیرلر آلدیده سوال آستیگه کیتگن. اماقدیرجنابلری حضورتاپمه گن، بولسه ایدی، بومساله نی آچیقلسه ایدی، ایندی بونی رئیس جنابلری آچیقله شینگیز لازم" دییدی صافی جنابلری

شونینگ دیک ملت وکیللری دن ایریم لری گه کوره ملی مجلس نامیدن هیچ بیرملت وکیلی سواستعمال قیلییشیگه رخصت بیرمه یدیلر و نامزد وزیرلرگه قابلیت، تجربه وبرنامه لریگه قره ب آواز بیریشلری باره سیده سوزبیردیلر.

عین حالده پروان ولایتی نینگ ملت وکیللریدن حاجی الماس ملی مجلس بیرینچی اورین باسری نامزد وزیرلردن قیلگن طلب نیمه بولگنینی آچیق شکلده ایتدی. حاجی صاحب قدیرنامزد وزیرلرگه مین اوز یانیمدن بیرمیلیون دالربیره من وسیزلر ییغیشتیریب بیرینگ مین سیزگه همه راینی آلیب بیره من دیگنینی حقیقتی بارمی، تینچله نیب ایتیشی کیره ک اگر قیلیبدی هم ایتیسین حل بوله دی و بو ایشنی قیلمبدی ایتسین بونگه هم آقلنه دی. دییدی پروان ملت وکیلی

ملی مجلس بیرینچی اورین باسری حاجی ظاهر قدیرگه قره تیلگن عیبلاولر ملت وکیللری تاماندن باشلنگنیده مجلسده حضوری یوق ایدی.

اما او بومساله نی ایشیتیب رد ایتیش اوچون تشریف کیلتیرگنینی تیلگه آلدی.

قدرجنابلری ملت وکیللری تاماندن بولگن بوعیبلاونی رد ایتیب و هربیرنامزد بیلن اوچره شیب فکروملاحظه بیلدیریشگه اوزینی حقلی دیب ایته دی."مین اداری هیات من، میندن ملاقات قیلیش اوچون طلب قیلینه دی، مینینگ تیمیم بار، فکرینگ نیمه دیب سوره له دی، مین بونگه حقلی من، اگر تیلفون نمره لری آلینیبدی، بو امنیتی مساله، مین بیرینچی اورین باسرمن، نامزد وزیرصاحب سیزلرشو ییرده سیزلر مین سیزلردن مادیات طلبی قیلینگن بولسه ایتینگ مین شولحظه نه فقط بو لوازمدن بلکی اولوسی جرگه اعضالیگیدن اسعفابیریب خیرلشه من" دییدی ملی مجلس نینگ بیرینچی اورین باسری

قدیرجنابلری پارلمانگه بیرینچی اورین باسر بولیب سیله نیشی وفعال پارلمانی تیم توزگن لیگی ایریم وکیللر ضرریگه بولگنی اوچون اونگه بوکبی عیبلاونی قویه یاتگن لرینی تیلگه آلدی.

اوتمیشده هم ملی مجلس نینگ بیرقطار اعضالری تنیشتیریلگن نامزدلرگه ایشانچ آواز بیریش لری مقابلیده پول آلیش لریگه عیبلنردیلر.

اما ملی مجلس بونی رد ایتیب کیلگن.

ایریم لرنینگ فکریچه بومساله نی انیقلشده جدی تیکشیروو اوتکزیشگه احتیاج بار.

عین حالده مجلسده تنیشتیریلگن عدلیه، شهرقوریش وچیگره وقوم لروزیرلیک لری نامزدلری ایشانچ آوازی آلگن تقدیرده کوزله گن برنامه لرینی اعلان ایتدیلر.