بدخشانده گی محللرنی عصیانچی لردن قه یتریب آلیش اوچون حربی عملیات اوتکزیله دی

افغانستان دولتی بدخشانده گی محللرنی عصیانچی لردن قه یتریب آلیش اوچون حربی عملیات اوتکزه دی افغان رسمی لری بدخشان ولایتی ده گی جنگری لر نظارتیگه اوتگن محللرنی قیته آلیش اوچون کینگ حربی عملیات یولگه قوییش لریدن خبربیرگنلر. بوعملیات قچان اوتکزیلیشی معلوم قیلینمه گن. اما امنیتی کوچلر کیره کلی تیارگرلیک کوریشگن. اوتگن جمعه کونی بدخشان ولایتی نینگ جرم تومنی ده جایلشگن امنیتی پوسته لراونلب قوراللی لرهجومی گه توتیلیب تصرف لریگه اوتیشی بیلن بیرگه اونلب افغان امنیتی کوچلراولیب وباره له نیشیگه سبب بولدی. دولت مخالف لری هجومی بدخشان ولایتی نینگ جرم تومنیده امنیتی کوچلرگه آغیرتلفات ییتکزدی همده محلده گی پوسته لرهم اولرتصرفیگه اوتدی. بوحادثه آرتیدن افغان کوچلری منطقه نی مخالف لردن تازه لش اوچون قوشنی ولایت لردن قوشیمچه کوچلر بو ولایتگه ییتیب بارگن. ملی اردو نینگ عملیات لرنی اوتکزیش بوییچه مسوولی جنرال افضل امان امنیتی کوچلر تاماندن قوراللی مخالف لرگه ضربه ییتکزیب اولرنظارتیگه اوتگن محلنی قیته آلیشگه کیره کلی چاره وتدبیرآلینگنی باره سیده خبربیرماقده."سیزجریانده سیز دشمن بیرجرم قیلدی، اوییرده گی کوچلردشمنگه قرشی فعالیت لرینی اوشندن بیری دوام ایتدیریب توریبدیلر، عین پیتده قولدن بیرگن پوسته لرنی قیته آلیش اوچون کیره کلی چاره کوریلگن، منطقه نی ترورچیلر ودشمن دن تازه لشگه قرارآلگن میز" دییدی ملی اردویوقاری مرتبه لی قوماندانلریدن جنرال افضل امان بوعملیات افغان امنیتی کوچلر رهبرلیگیده اوتکزیلیشی کوتیله دی وبونگه خارجی کوچلردن یاردم سوره لمه گن. امان جنابلری گه کوره اوتکزیله جک بوحربی عملیات تیزآره ده باشله نیشی ممکن، اما انیق قچان باشله نیشی نی امنیتی مساله لرسبب ایته آلمه یدی. "بیزلرنی آلدیمیزده حربی عملیات وقتی هم انیق، اوییرده گی قوت لرنینگ قیسی بولیمی عملیات اوتکزیشی هم معلوم، حربی اصولده وقتنی ایتیش جایز ایمس" دییدی امان جنابلری جنرال افضل امان نینگ ایتیشیچه بوندن آلدین محلی طالبان همکارلیگی بیلن چیچینلیک، اوزبیکستانلیک وتاجیکستان خارجی جنگری لرهم بدخشان نینگ ایریم حدودلریگه کیلیب جایله شیب محلی قواللی لربیلن جنگده حصه قوشماقده. اولربوندن آلدین کیلیب جایلشگنی بیلن افغان رسمی لری اولرگه ضربه بیریب منطقه نی تازه لش اوچون حربی عملیات یولگه قوییشینی مقصد قیلگن لرینی معلوم قیله دیلر. اما بوندن آلدین عصیانچی لرهجوم قیلیب امنیتی کوچلرگه تلفات ییتکزگن. بدخشان ولایتی ده قانلی واقعه یوزبیرگنی وشمالی ولایت لرناقرارله شیب امنیتی وضعیت قلتیس ایکن لیگی اولوسی جرگه اعضالرینی غضبی وتشویش لرگه سبب بولیب سه شنبه کونی فوق العاده ییغین اوتکزدیلر اوتکزیلگن بوییغینده امنیتی رسمی لرنی ملی مجلسگه چقیردیلر. بوییغینده امنیتی رسمی لر محلده گی امنیتی کوچلر قوماندانلری تاماندن یخشی باشقریلمه گنی نی اعتراف ایتیب ایکی قوماندان قولگه آلینیب اوستیدن تیکشیرو اوتکزیله یاتگنینی معلوم قیلگندیلر. بوندن تشقری بو واقعه اجتماعی ترماق لرده هم کینگ یاریتیلیب حادثه عامللری قاره له نیب کیلماقده، همده افغان رسمی لری بی فرق قالیشی هم تنقیدلربیلن بیرگه. جمعه کونی یریم کیچه قرانغوده کمیده 250جنگری جرم تومنیده جایلشگن پوسته لرگه هجوم قیلیب نتیجه ده امنیتی کوچلردن 33نفر اولیب یره له نیب ویوقالیشیگه سبب بولدی. رسمی لرگه کوره هلاک بولگن لر 18کیشی بولیب بوندن 8ته سی باشی تنه سیدن جدا قیلینگن ایدی. اما طالبان امنیتی کوچلردن کمیده 50 نفرنی هلاک قیلیب و40دن آرتیق هم تن جراحتی آلگنینی ادعا قیلگندیلر. عین حالده افغان رسمی لریگه کوره بوهجومده طالبان هم تلفات بیرگن.