خواجه غار تومنیده گی امنیتی پوسته لرگه طالبان هجوم قیلیشگن

تخارولایتی نینگ محلی رسمیلریگه کوره، خواجه غار ولسواللیگیده طالبان و افغان امنیتی کوچلری آره سیده یوزبیرگن توقنه شولرده کمیده 5 طالب هلاک بولیب ینه 7 طالب یاره لنگن.

رسمیلرنینگ ایتیشلریچه محلی وقت بیلن ساعت ایکی اطرافیده طالبان گروهی قندوزولایتی بیلن چیگره داش بولگن تخار ولایتی نینگ خواجه غار تومنیده گی خوف سیزلیک پوسته لرگه هجوم اویشتیرگنیدن سونگ توقنه شوولر باشله نیب کیتگن.

تخارولایتی نینگ ولایت حاکمی سوزلاوچی سی سنت الله تیمورنینگ بی بی سی گه ایتشیچه، مذکور توقنه شوولرده 5 طالب هلاک وباشقه یتتی طالب هم یاره لنگن.

عینی حالده او، هلاک بولگن لر اره سیده تاجیکستانلیک پهلوان زبیر ناملی بیر عصیانچی هم موجود لیگینی ایتگن. اونگه کوره، بو شخص طالبان صفیده قوماندان صفتیده فعالیت قیلرایکن. قربان بولگن عصیانچیلر جسدلری هم اوروش میدانیده قالگن.

رسمیلر توقنه شوولرده افغان امنیتی کوچلری هیچ قندی ضرر کورمه گنینی ایتگن.

رسمیلر گه کوره ، طالبان قیته دن بو تومن گه هجوم قیلیش نیتده بولیب تیارگرلیک کوره یاتگنی ایتیله دی .

تاجیکستان بیلن چیگره داش بولگن خواجه غار تومنی نینگ خوف سیزلیک وضعیتی سونگی وقتلر یمانلشگن. همده بوتومن قندوز ولایتی نینگ اینگ ناقرار امام صاحب و دشت ارچی تومنلری بیلن هم چیگرداش.