فرخنده قتلیده عیبلنگنلردن تورت نفری اولیم جزاسیگه محکوم قیلیندی

Image copyright BBC World Service

کابل ولایتی نینگ باشلنغیچ محکمه سی فرخنده قتلیده عیبلنگن شخصلردن تورت نفرینی اولیم جزاسیگه محکوم قیلدی.فرخنده قتلیده عیبلنگن لر دوسیه لرینی تیکشیریش ایلک محکمه سی شبنه کون باشلنگن ایدی.