9خصوصی کسلخانه فعالیتی توخته تیلدی

افغانستان ساغلیقنی سقلش وزیرلیگی ساغلیق معیارلرینی تولدیره آلمه گن 9خصوصی کسلخانه فعالیتینی توختگنی باره سیده خبر بیرگن.

شونینگ دیک بو وزیرلیک 30یقین کسلخانه هم کسلخانه لیک ساغلیق معیارلرینی تولدیره آلمه گنی سبب کسلخانه دن کیچیک ساغلیق مرکزیگه ایلنتیریلگن.

عین حالده بو وزیرلیک اونلب داری وارد قیله دیگن شرکتلردن فعالیتی نی هم توختتگن.

بووزیرلیککه کوره بوندن مقصد ساغلیق خذمت صفتینی اهالی گه آشیریش بولگن.

بوگوندن فعالیتلری توخته تیلگن بو9کسلخانه برچه سی کابل شهریده جایلشگن.

افغانستان ساغلیقنی سقلش وزیرلیگی گه کوره کابلده فعالیت قیله یاتگن 124 خصوصی کسلخانه دن 54ته سی اوتگن 3هفته جریانیده وظیفه لنتیریلگن هیات تاماندن تیکشیریلیشی آرتیدن بو وزیرلیک تاماندن بوقرار آلینگن.

بو وزیرلیک وزیری فیروزالدین فیروز نینگ ایتیشیچه نظرده توتیلگن معیارلرنی تولدیره آلمه گن کسلخانه لرنی ایشلرینی توخته تیب و بیرقطارینی هم کسلخانه لیک دن ساغلیق مرکزیگه توشیرگن.

فیروز جنابلری گه کوره بیرکسلخانه اوچون نظرده توتیلگن معیارلر: کسلخانه بناسی مناسب ومعیاری بولیشی، زمانوی طبی جهازلر بیلن تامین له نیشی، جهازلنگن عملیاتخانه گه ایگه بولیشی، متخصص کیشی لرخذمت آلینیشی، کسل اوچون عاجل اتاقلری فعال بولیشی وبیرکسلخانه ده 24ساعت خذمت شرایط یره تیلیشی دن عبارت بولگن.

اما افغانستان ساغلیق وزیرلیگی فعالیتی توخته تیلگن مذکور 9کسلخانه بو معیارلرگه برابر ایمسلیگینی معلوم قیله دی.

عین حالده بو وزیرلیک نینگ ایتیشیچه خارجدن داری آلیب کیله دیگن ایچکی وتشقی 150دن آرتیق شرکت وکمپنی فعالیتلری معیارلرگه برابر ایمسلیگی سبب فعالیت رخصت نامه سی آلینگن.

ساغلیق نی سقلش وزیرلیگی گه کوره کیلگوسی 3آی گچه بو شفاخانه لر و داری آلیب کیله دیگن بیرقطار شرکت لر اوزلرینی کوزلنگن معیارگه برابرقیلگن تقدیرده قیته فعالیت قیلیش رخصتی بیریله دی.

بو وزیرلیک ساغلیق خذمت صفتی آشیریلیشی اوچون بو فعالیت لرینی مملکت مرکزیگه محدود قیلمی، بلکی کیله جکلرده ولایت لرده هم عملی قیلیش باره سیده خبر بیره دی.

حاضرگچه یاپیلگن کسلخانه ایگه لری ساغلیق نی سقلش وزیرلیگی تاماندن آلینگن بوقرار باره سیده هیچ قنده ی مناسبت بیلدیرمه گنلر.

حاضرگی کونده دولتگه تیگیشلی 185کسلخانه یانیده مملکت بویلب 319خصوصی کسلخانه هم فعالیت قیله دی، بوندن 124ته سی فقطگینه پایتخت کابلده خذمت کورسته دی.

اما شونگه قره مسدن هلی هم کونیده اونلب اهالی اوزینی دوالش اوچون پاکستان، هند وایرانگه سفر قیله دی. متخصص لر تاماندن بونگه مملکتده ساغلیق صفتی پسلیگی سبب قیلیب کورسه تیله دی.