بالیود ده توی: یولدوز رانی موکرجی تورموشگه چیقدی

Фото муаллифлик ҳуқуқи BBC World Service

نهایت که، کیمگه ایکن دیسنگیز، هندستانلیک تنیقلی ریژیسور ادیتیاچوپره گه.

اما، خبرلرگه کوره، ایکاوولان نینگ نکاح تویلری کیچه دوشنبه کونی بولیب اوتگن.

اولرتوی مراسیمینی آنه وطنلری هندستان قالیب، ایتالیاده اوتکزیشنی معقول، دیب تاپیشگن.

بوخبرلرنی «یشراج فلم» استدیوسی رسمأ تصدیقله گن.

اگر، اوزینینگ سوزلریگه تیه نیلسه، چوپره بیلن توییدن 36 یاشلی بالیود یولدوزی رانی موکرجی نینگ باشی آسمانده.

اونینگ ایتشیچه، ایتالیاده گی نکاح تویی – اوزلری یشب کیلگن «ایرتک» نینگ دوامی بیرقسمی بولگن.

ایکاوولان انچه ییلدن بیری بیرگه یوریشگن.

ادیتیا چوپره

Фото муаллифлик ҳуқуқи

کوپلب نامدار فلم لرگه ریژیسورلیک قیلگن 42 یاشلی ایری ایسه، هندستان لیک افسانوی فلم اوسته سی یش چوپره نینگ اوغلیدیر.

«ایکاوولان گه بختلی عایلوی حیات» تیلب قالگن یشراج فلم استدیوسی نینگ بیلدیریشیچه، نکاح تویی جوده تار دایره ده اوتکزیلگن.

توی مراسیمیده فقط گینه ایکاوولان نینگ عایله اعضالری ویقین دوستلری اشتراک ایتیشگن، خلاص.

«مین حیاتیمده گی اینگ بختلی کونیمنی شونچه ییللردوامیده مهرلری ودعالری بیلن ایجادی سفریم نینگ بیرقسمیگه ایلنگن بوتون دنیاده گی مخلصلریم بیلن بیرگه بولیشماقچیمن. اولرنینگ برچه سی بوکوننی آرزیقیب بوتگن بولیشلری تعین. شوباعث هم، مخلصلریم نینگ مین اوچون بختیار ایکنلیکلریگه ایشانچیم کامل. سناقلی یقنلریمیزو دوستلریمیز اشتراکیده ایتالیانینگ بیرچیککه سیده بولیب اوتگن نکاح توییمیز جوده گوزه ل بولدی»، - دیب ایتگن رانی مکرجی.

بالیود یولدوزی نینگ اقرار بولیشیچه، «بیرعمرایرتکلرگه ایشانیب یشه گن وخدانینگ مرحمتی بیلن اوزیگه خودی شونده ی حیات نصیب ایتگن».

«حاضرحیاتیم نینگ اینگ مهم باسقیچیگه قدم قویرایکنمن، بونی انه شوایرتک نینگ منطقه دوامی صفتیده کوره من»،- دییدی او.

اما بو- رانی مکرجی نینگ ایلک، ایری ادیتیا چوپره نینگ ایسه، ایکینچی تورموشی بوله دی.

عایلوی حیاتدن سینماگه کیلگنده...

Фото муаллифлик ҳуқуқи BBC World Service

بالیود نینگ اینگ گوزه ل ونامدار اکتورلریدن بیری بولگن رانی مکرجی ساتیا، هم تم، ویر زهرا، بونتی آر ببلی ودلوالی حدیپه کبی قطار فلم لرده یولدوزلیک قیلگن.

رانی سینما ساحه سیده کوپلب مکافاتلر صاحبی هم سنله دی.

تورموش اورتاغی ادیتیا چوپره ایسه، بالیود تاریخیده گی اینگ ییریک عشقی داستانلردن بیری دلوالی دلهنیا لی جینگی فلمیگه ریژیسورلیک قیلگن.

بوفلمده باش رولنی بالیود نینگ اینگ یارقین یولدوزلریدن بیری بولگن شاهرخ خان اجرا ایتگن.

ینه «ربنی بنادی جودی» و«محبتی» کبی شاهرخ فلملرگه ریژیسورلیک قیلگن ادیتیا چوپرا آته سی نینگ اولیمی آرتیدن، 2012 ییلده یشراج فلم استدیوسی ریسلیگینی هم قبول قیلیب آلگن.

اوشبو استدیوایسه، امیتابچن وشاهرخ خان کبی نامدار اکتورلرنینگ یولدوزبولیب شکللنیشلریگه آزمونچه حصه قوشمه گن.

Бу мавзуда батафсилроқ