Chó giúp phát hiện bệnh tim
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chú chó Ethan nhận biết triệu chứng bệnh tim của cô chủ Sally để gọi trợ giúp

Sally, một phụ nữ trẻ bị bệnh tim, nhờ chú chó Ethan của mình phát hiện triệu chứng bệnh và gọi trợ giúp.