Cử tri gốc Việt tham gia bầu cử Mỹ thế nào?
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Cử tri gốc Việt tham gia bầu cử Mỹ thế nào?

Cử tri gốc Việt tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ như thế nào? Lần này có khác gì các lần trước? Lá phiếu của họ trọng lượng ra sao?

Và hiện diện của người gốc Việt trong chính giới Hoa Kỳ thế nào? Hồng Nga của BBC tiếng Việt nói chuyện với bà Genie Nguyễn Thị Ngọc Giao, sáng lập viên tổ chức Voice of Vietnamese Americans (Tiếng nói Người Mỹ gốc Việt).

Chủ đề liên quan