Chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Việt Nam
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Việt Nam

Tiến sỹ Đỗ Mạnh Hồng, nhà nghiên cứu về kinh tế Đông Nam Á và Việt Nam của Obirin University, Tokyo, nói với Quốc Phương của BBC Tiếng Việt về chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Việt Nam:

"Bản chất của họ là tư bản thân hữu. Họ chỉ sử dụng quan hệ để mưu cầu đặc lợi. Họ thầu nhiều công trình bằng những thông tin độc quyền họ có được. Họ đấu thầu các dự án, khi đấu thầu được rồi thì họ bán cho các nhà thầu khác.

“Hình thức tư nhân trá hình này cần phải được làm rõ.

“Dạng thứ nhất [của tư bản thân hữu] bắt nguồn từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Không phải tất cả các hành vi của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đều là hình thức tư bản thân hữu mà chỉ có một bộ phận.

“Ví dụ trong ngành công nghiệp ô tô. Các doanh nghiệp sản xuất ô tô thực ra chỉ là lắp ráp. Họ lobby để chống lại chính sách tự do hóa nhập khẩu ô tô.

“Mặc dù công nghiệp ô tô ở Việt Nam đã được nuôi dưỡng khoảng hơn 30 năm nay rồi nhưng chi phí để lắp ráp một chiếc ô tô trong nước đắt hơn so với ở nước ngoài rất nhiều.

“Tại sao lại có chuyện vô lý như thế? Là vì có sự hiện diện của những hành vi có thể gọi là tư bản thân hữu.

“Rõ ràng là những hành vi mang tính tư bản thân hữu này chỉ tìm kiếm những đặc lợi đặc quyền không phản ánh giá trị gia tăng do bản thân họ làm ra. Họ chỉ tìm kiếm phần chênh lệch có được do chính sách ngăn cấm.”

Video được thực hiện ngày 31/8/2017.