Anh giới hạn thời gian lưu giữ ADN

Khoa gia kiểm tra mẫu ADN

Hồ sơ ADN của khoảng 850 ngàn người vô tội được lưu giữ trong số 4,5 triệu hồ sơ trong một hệ thống trữ liệu chính thức của Anh sẽ được xóa đi, sau khi có quyết định của một tòa án châu Âu.

Nhưng chi tiết của những người đã được chứng minh vô tội, hoặc chưa bao giờ bị kết tội, sẽ vẫn được lưu giữ 6 năm, hoặc 12 năm trong trường hợp vi phạm các tội nghiêm trọng về bạo động hoặc tình dục.

Các tổ chức nhân quyền cho biết kế hoạch này là một sự xúc phạm tới quyết định của tòa châu Âu rằng hệ thống trữ liệu tại Anh Quốc, trừ Scotland, là bất hợp pháp.

Các bộ trưởng thì lập luận rằng việc bỏ bớt các trữ liệu là đúng mức nhưng cũng nói là con số các vụ phạm tội được giải quyết sẽ ít đi.

Hồi năm ngoái Tòa nhân quyền châu Âu ra quyết định là hệ thống trữ liệu tại xứ Anh, xứ Wales và Bắc Ai Len là bất hợp pháp.

Tòa Nhân quyền châu Âu nói những quy định rằng cảnh sát lưu giữ vĩnh viễn các hồ sơ gien của tất cả những người bị bắt vì một hành vi tội phạm được ghi nhận như vậy là phân biệt đối xử.

Những quy định đó không phân biệt giữa các tội phạm và những người chưa bao giờ bị kết tội hoặc không phân biệt mức độ nghiêm trọng của các hành vi phạm tội, theo quyết định của Tòa.

Chính sách này đã dẫn tới các cuộc phản đối của cá nhân, các nhóm đấu tranh vì tự do dân sự và các đảng đối lập rằng sự tách biệt giữa những người có tội và vô tội đã bị xóa mờ.

Những người ủng hộ chính sách này thì nói rằng hệ thống trữ liệu này đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết được một số vụ án "bị lãng quên" mà những người phạm tội nghiêm trọng đã bị bắt sẵn rồi, hoặc những người vô tội được minh oan, nhiều năm sau khi có điều tra chính thức.

Bảo vệ công chúng

Công bố tham vấn của mình về cách thức thực thi quyết định này của Tòa nhân quyền châu Âu, Bộ Nội vụ Anh cho biết đề nghị của họ bao gồm

  • Hủy toàn bộ mẫu ADN gốc ngay sau khi được chuyển vào hồ sơ trữ liệu kỹ thuật số
  • Tự động xóa hồ sơ này sau 12 năm với những người bị bắt nhưng không bị kết án các tội nghiêm trọng về bạo động và tình dục.
  • Tự động xóa hồ sơ sau 6 năm với các trường hợp bị bắt nhưng không bị kết án các tội khác.
  • Giữ vĩnh viễn các hồ sơ ADN và vân tay bất cứ ai đã từng bị kết án.
  • Đưa ra khỏi hệ thống lưu trữ hồ sơ các tội phạm thanh niên bị bắt nhưng không bị kết án, hoặc bị kết án vì những tội nhẹ, khi các thanh niên này bước sang tuổi 18.

Trong khi tất cả hồ sơ ADN của mọi trẻ em dưới 10 tuổi đã được xóa đi rồi, hệ thống trữ liệu này sẽ được mở rộng để có thêm 30 ngàn trường hợp phạm tội nghiêm trọng, những người đã từng bị kết án trước khi hệ thống trữ liệu này được lập ra.

Các viên chức ước tính là những thay đổi này có thể ảnh hưởng tới 850 ngàn trong số 4,5 triệu hồ sơ được lưu trong hệ thống trữ liệu này và có thể phải mất hai năm mới rà soát hết các trường hợp đó.

Tại Scotland, các hồ sơ chỉ có thể được lưu giữ quá ba năm nếu cảnh sát có giấy phép của tòa, một cơ chế được Tòa châu Âu coi là "công bằng và hợp lý".