Trong studio
Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Chương trình phát thanh 1430GMt Chủ Nhật

Buổi phát thanh của Ban Việt ngữ lúc 1430 GMT (2130 giờ VN) với tin tức thời sự thế giới và Nhạc nước ngoài.