Cập nhật :Thứ Ba Tháng 2 2009 - 10:05 GMT

Phong van ong Phung Thai Binh (I)

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác


Đánh dấu 30 năm cuộc chiến biên giới Việt - Trung 1979, đài BBC đã tìm gặp một số người Hoa từng sống ở Việt Nam và rồi ra đi.

Ông Phùng Thái Bình thuộc trong số những người Hoa cuối cùng được chính phủ Việt Nam cho phép ra đi hợp pháp năm 1979. Ông Bình cùng gia đình nay định cư tại London, Anh Quốc.

test test

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.