Cập nhật :15:25 GMT - Thứ Tư, 25 Tháng 2, 2009

Đại tá Bùi Tín nói về biến cố 1979

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Năm 1979, đại tá Bùi Tín, người hiện sống lưu vong ở Paris, lúc đó là Phó Tổng Biên tập Báo Quân Đội Nhân Dân và đang ở Phnom Penh trong phái đoàn cao cấp Việt Nam.

Ông đã lên vùng chiến trận sau khi cuộc chiến kết thúc. Đại tá Bùi Tín nói với BBC về bối cảnh cuộc chiến.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.