Cập nhật:13:57 GMT - Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009

Fleeing from Vietnam

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Trong tháng Hai, BBC đánh dấu 30 năm ngày cuộc chiến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu, khi Trung Quốc tiến quân vào lãnh thổ phía bắc của Việt Nam ngày 17/2/1979.

Nhân sự kiện này Phạm Khiêm đã có cuộc trò chuyện với một vài người Việt gốc Hoa, đã bỏ trốn khỏi Việt Nam những ngày tháng trước khi xảy ra cuộc chiến.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.