Cập nhật:13:12 GMT - Thứ Tư, 25 tháng 2, 2009

Dung Quất chạy thử

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Ngày 22.2, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ chạy thử để cho ra hai dòng sản phẩm đầu tiên là dầu hỏa và dầu diesel. Đến tháng Tám năm nay nhà máy sẽ vận hành 100% công suất.

Phạm Khiêm từ Bangkok đã phỏng vấn ông Đinh Văn Ngọc, Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án Dung Quất.

Câu hỏi đầu tiên là liệu khi mua xăng người tiêu dùng có biết sản phẩm đó từ Dung quất hay không?

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.