Cập nhật :10:50 GMT - Thứ Ba, 3 Tháng 3, 2009

Phan doi sach khen linh TQ danh VN

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Nhạc sỹ Tuấn Khanh bất bình trước việc nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn ca ngợi những người lính đã tham gia tấn công VN hồi 1979. Ông coi đây là "giọt nước tràn ly" sau hàng loạt các sự kiện chính quyền Việt Nam tỏ ra nhún nhường Bắc Kinh trong những năm qua.

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.