Cập nhật :13:06 GMT - Thứ Tư, 11 Tháng 3, 2009

Du lich Viet Nam can doi sach moi

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Trong bối cảnh sụt giảm kinh tế toàn cầu, các nước đều phải tính toán lại các chiến lược của mình.

Một quan chức cao cấp của chính phủ Anh khuyến cáo cả Anh và Việt Nam nay phải nhìn nhận sự chuyển dịch trong du lịch lữ hành để đưa ra đối sách phù hợp.

Phía Anh chú trọng khía cạnh bảo hộ công dân, còn phía nước chủ nhà VN thì làm sao để có thể thu lợi nhiều nhất. Hồng Nga cho biết thêm chi tiết:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.