Cập nhật :13:52 GMT - Thứ Tư, 18 Tháng 3, 2009

IMF giảm tỷ lệ tăng trưởng của VN

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa giảm tỷ lệ tăng trưởng dự báo cho Việt Nam năm 2009 từ 5% xuống 4,75% vì tác động của khủng hoảng kinh tế. IMF nói một trong những hệ quả của suy giảm tài chính quốc tế là gia tăng áp lực lên tỷ giá hối đoái.

Tổ chức này đã điều chỉnh dự báo cho Việt Nam ít nhất hai lần từ cuối 2008 tới nay.

Tuy nhiên IMF cho rằng về trung hạn, tình hình kinh tế Việt Nam còn khá sáng sủa và nước này vẫn là địa chỉ đầu tư hấp dẫn.

Hồng Nga cho biết thêm chi tiết.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.