Cập nhật:12:27 GMT - Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

Thế cờ trên biển

Media Player

Bạn cần Flash Player thích hợp để nghe/xem tin này

Tải xuống ấn bản Flash Player mới nhất

Chạy ở dạng khác

Giáo sư Carlyle Thayer từ Học viện Quốc phòng Úc cho rằng các diễn biến gần đây tại Biển Đông 'tác động tiêu cực' tới Việt Nam.

Ông đánh giá Hà Nội cần dùng ngoại giao để tăng cường đoàn kết khối ASEAN trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.