Dùng diều hâu đuổi bồ câu

Vào xem video clip

London đang tìm cách giải quyết vấn đề chim bồ câu bằng cách nhờ tới một tay nuôi chim.

Gary Railton mang loại diều hâu Harris tới để dọa bồ câu và hải âu bay đi. Chú diều hâu có tên George không tấn công hay làm hại tới các con chim khác mà chỉ làm cho chúng sợ và bay đi, và như vậy nhằm chúng không trở lại làm tổ ở đó.

Mục đích của việc này là gì ư? Không có chim bồ câu thì sẽ không phải dọn phân chim, và không phá hỏng những tòa nhà cổ kính quý giá nằm trong danh sách bảo tồn của London.