Cập nhật: 15:21 GMT - thứ sáu, 26 tháng 6, 2009

Tường thuật vụ Michael Jackson từ Los Angeles

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Trước điểm giảo nghiệm tử thi của ca sĩ Micheal Jackson tại thành phố Los Angeles, nhà báo Đỗ Dũng tường thuật cho BBC vào sáng ngày thứ Sáu 26/06 giờ California.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.