Cập nhật: 15:44 GMT - thứ bảy, 27 tháng 6, 2009

Jackson trong lòng người Việt hải ngoại

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tin Michael Jackson đột tử gây xúc động cho người Việt tại Mỹ. Nhà báo Lê Thụy ở California nói với BBC về hình ảnh của Michael Jackson ở Sài gòn trước 1975, và ảnh hưởng của nó đối với âm nhạc người Việt tại hải ngoại sau 1975.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.