Michael Jackson - những khuôn mặt

Xem video: Michael Jackson qua năm tháng

Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, khuôn mặt của Michael Jackson luôn là một đề tài hấp dẫn và gây nhiều đồn đoán do những thay đổi về hình thức và màu da.

Đây là một tập hợp những đoạn video cho thấy phẫu thuật và có thể cả bệnh tật đã làm biến dạng khuôn mặt của ca sĩ này qua năm tháng như thế nào.