Cập nhật: 10:22 GMT - thứ sáu, 7 tháng 8, 2009

'Có hậu thuẫn của nhà nước'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

BBC phỏng vấn cư sĩ Minh Mẫn, người theo hệ phái Phật Giáo Làng Mai về vụ tranh chấp ở tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng.

Các môn đồ của thiền sư Thích Nhất Hạnh bị yêu cầu phải rời khỏi tu viện Bát Nhã ở Đà Lạt, Lâm Đồng vào đầu tháng Chín này sau cuộc va chạm ở địa phương.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, cư sĩ Minh Mẫn, người theo hệ phái Phật Giáo Làng Mai nói với BBC Việt Ngữ hôm nay 06/08 rằng "Gần đây, bên điện lực vào và sẽ câu điện lại nhưng họ yêu cầu các quý thầy phải rút lui".

"Bốn trăm tu sĩ nay bắt phải đi đâu? Thành ra tình hình cũng đang lắng đọng."

Cư sĩ Minh Mẫn, người nói ông liên lạc hàng ngày với các tu sĩ tại tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng, tin rằng nhà nước muốn dứt khoát giải quyết 'chứ không để' vấn đề như hiện nay mà ông đánh giá là đang 'dậm chân tại chỗ'.

Ông tin rằng chủ trương của nhà nước từ cấp trung ương, chứ không phải địa phương là không muốn để các tu sĩ và tín đồ của Làng Mai ở Bát Nhã.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.