Cập nhật: 13:05 GMT - chủ nhật, 9 tháng 8, 2009

Hoa Kỳ giảm bớt thất nghiệp

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chính phủ Mỹ nói số dân mất việc trong tháng 7 thấp hơn dự báo như một dấu hiệu phục hồi thị trường lao động.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.