Cập nhật: 15:22 GMT - thứ tư, 12 tháng 8, 2009

'Nhì thế giới vẫn nghèo'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo nhưng nông dân trồng lúa lại là những người nghèo nhất.

Có người quy lỗi cho nông dân độc canh, người nói công ty thu mua lương thực độc quyền, trong khi giới thương lái cũng bị chỉ trích vì ép giá nông dân.

Trong bài tổng hợp sau đây, Phạm Khiêm của Ban Việt Ngữ tìm hiểu nguyên nhân và thử bàn về một số giải pháp.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.