Cập nhật: 15:18 GMT - thứ hai, 17 tháng 8, 2009

TNS Jim Webb tới Việt Nam

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Thượng nghị sỹ đảng Dân Chủ Hoa Kỳ Jim Webb sắp tới Việt Nam trong chặng cuối cùng của chuyến công du 5 nước Đông Nam Á.

Ngày giờ đến và đi của ông Webb được giữ kín nhưng ông sẽ có cuộc tiếp xúc với báo chí vào chiều thứ Tư 19/08 tại khách sạn Sofitel Metropole, Hà Nội.

Hồng Nga có bài tường thuật về vị chính khách có nhiều duyên nợ với Việt Nam.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.