Cập nhật: 10:48 GMT - thứ hai, 31 tháng 8, 2009

Phóng viên Kuriki Seiichi từ NHK đánh giá kết quả bầu cử Nhật Bản

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một trong lý do khiến đảng Dân chủ Tự do thua phiếu nhiều là do thực trạng kinh tế suy thoái của Nhật trong nhiều tháng qua.

Tuy nhiên với kinh nghiệm còn non trẻ thì thách thức đối với Đảng Dân chủ Nhật Bản là gì, và chính sách đối ngoại của đảng này có gì đáng chú ý.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho BBC, phóng viên Kuriki Seiichi từ Ban tiếng Việt của đài NHK đánh giá rằng ý nghĩa lớn của kết quả cuộc bầu cử này là hình thành hệ thống hai đảng lớn tại Nhật.

Ông Kuriki cho rằng việc Đảng Dân chủ Nhật bản chuyển trọng tâm kinh tế sang hỗ trợ cho hộ gia đình cũng có nghĩa rằng người dân sẽ mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ của các công ty lớn nhiều hơn.

Ông cho rằng chính sách kinh tế của đảng này cũng cần có thời gian để cho thấy hiệu quả.

Xét về chính sách đối ngoại, ông Kuriki nói cần theo dõi việc Đảng Dân chủ Nhật bản liên minh với các đảng khác như thế nào trong nỗ lực đưa ra các quyết định hoặc thay đổi.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.