Cập nhật: 15:10 GMT - thứ hai, 14 tháng 9, 2009

Một năm sau ngày Lehman Brothers sụp đổ

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Một năm trước ngày kỷ niệm ngân hàng Lehman Brother sụp đổ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự kiến sẽ có bài diễn văn nói về tình trạng kinh tế Mỹ.

Trong lúc đó, các số liệu từ Liên hiệp châu Âu, khu vực kinh tế gồm 27 quốc gia, nói rằng chỉ đến cuối năm nay sẽ có dấu hiệu phục hồi.

Vậy bức tranh thực tế ra sao nhất là khi xu hướng muốn có thêm các biện pháp kiểm soát thị trường tài chính được nhiều người dân ủng hộ? Nguyễn Giang tổng hợp:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.