Cập nhật: 11:09 GMT - thứ ba, 22 tháng 9, 2009

Trò chuyện với Tống Văn Công

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Ông Tống Văn Công, tác giả của bức thư về cải tổ Đảng Cộng sản được nhiều người tìm đọc, tin rằng góp ý của ông sẽ được lắng nghe.

Cựu tổng biên tập báo Lao Động nói ông đã nhận được chia xẻ của bạn bè gần xa về bài viết “Đổi mới Đảng, tránh nguy cơ sụp đổ!".

Tuy nhiên một tờ báo trong nước đã gọi góp ý của ông là có “mưu đồ thâm hiểm”.

Trả lời phỏng vấn của Phạm Khiêm, ông Tống Văn Công nói ông vẫn lạc quan về đề đạt của mình.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.