Cập nhật: 12:28 GMT - thứ sáu, 23 tháng 10, 2009

Thủ tướng Thái nói về nhân quyền

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Dù có người hoài nghi về tính hiệu quả của Ủy ban Nhân quyền Asean, Thủ tướng Thái Lan, ông Abhisit Vejjajiva, khen ngợi sự ra đời của cơ quan này, coi đó là một bước quan trọng để cải thiện tình hình nhân quyền trong vùng Đông Nam Á.

M̀ời quý vị nghe phần diễn văn bằng tiếng Anh của ông Abhisit hôm 23/10 trước hội nghị thượng đỉnh Asean.

Ông nói "Đây thực sự là một bước tiến triển quan trọng cho cả Asean về nhân quyền, qua việc đặt quyền con người vào nghị trình trung tâm của Asean. Tất nhiên, chúng ta hiểu rằng có những lo ngại về tính ủy quyền và chức năng hoạt động của AICHR (Ủy ban Liên chính phủ về Nhân quyền) không đủ mạnh, nhưng trên thực tế đây không phải là chuyện chỉ về AICHR mà là quá trình mang tính cách mạng, hướng tới chỗ tăng cường nhân quyền trong cả khu vực."

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.