Cập nhật: 15:24 GMT - thứ ba, 27 tháng 10, 2009

Mục sư ở VN nói tự do tôn giáo tốt lên

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa ra phúc trình thường niên về tự do tôn giáo thế giới và trong phần về Việt Nam họ đánh giá rằng "sự tôn trọng tự do và hoạt động tôn giáo tiếp tục được cải thiện trên nhiều phương diện tuy còn nhiều vấn đề nghiêm trọng".

Theo phúc trình, Hà Nội đã có các bước tiếp theo nhằm thực hiện Pháp lệnh về Tín ngưỡng và Tự do Tôn giáo năm 2004.

Các thí dụ được đưa ra là việc công nhận và cấp giấy phép cho nhiều tổ chức tôn giáo trong năm qua. Một trong những tổ chức vừa được cấp phép trong mấy ngày qua là Hội Phúc âm Ngũ tuần mà mục sư Dương Thành Lâm là Tổng Quản nhiệm. Mục sư Lâm trả lời phỏng vấn BBC hôm 27/10.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.