Cập nhật: 11:33 GMT - thứ năm, 29 tháng 10, 2009

Người Việt chứng kiến biến cố Berlin 1989

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Hai mươi năm đã trôi qua kể từ sự kiện Bức tường Berlin sụp đổ tháng 11/1989.

Sự kiện lịch sử này đánh dấu sự thống nhất của hai miền Đông và Tây Đức, đồng thời là biểu trưng thắng lợi của các cuộc cách mạng, cải tổ thể chế chính trị, kinh tế, xã hội của toàn bộ các quốc gia thuộc khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa cũ, trong đó có Cộng hòa Dân chủ Đức.

Nhìn lại hai mươi năm bức tường Berlin, cộng đồng người Việt tại Đức ngày nay còn lưu lại những ấn tượng gì, cảm nhận gì vào thời khắc lịch sử đó

Nước Đức ngày nay đang tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất của EU.

Liệu Việt Nam nên học bài học gì từ sự kiện bức tường Berlin và công cuộc cải tổ xã hội ở nước Đức 20 năm thống nhất?

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.