Cập nhật: 11:54 GMT - thứ năm, 5 tháng 11, 2009

04/06: Công đoàn Đoàn kết chiến thắng

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Thành công trong cuộc bầu cử tự do đầu tiên ở Ba Lan thời hậu chiến giúp Công đoàn Đoàn kết bước vào chính phủ.

Công đoàn Đoàn kết nói cuối cùng thì người dân đã tính sổ với giai đoạn Stalin.

Truyền hình nhà nước tiếp tục xem cuộc bầu cử là sự kết hôn giữa Tướng Jaruzelski và Lech Walesa, và rằng cuộc phối ngẫu không phải là của một chính phủ đứng trước phe đối lập hùng mạnh, điều mà dường như cuộc bỏ phiếu lần đầu tiên đem lại cho nước Ba Lan.

Phóng sự này được thực hiện ngay khi sự kiện xảy ra vào năm 1989.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.