Cập nhật: 11:04 GMT - thứ năm, 12 tháng 11, 2009

Nhà máy điện hạt nhân là 'hợp lý'

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tiến sĩ Đinh Đức Hữu, Việt kiều Mỹ, ủng hộ dự án nhà máy điện hạt nhân, cho rằng không có nhiều lựa chọn khác.

Ông là người Việt đầu tiên ở Mỹ có bằng điều hành nhà máy điện nguyên tử.

Ông nói mặc dù Việt Nam đang đầu tư cho nhiều nguồn năng lượng tái sinh như mặt trời, gió, nhưng "gồm tất cả lại, cũng chỉ chưa đầy 10%".

"Thủy điện cũng tạo nhiều phức tạp. Chúng ta đứng trước việc phải chọn lựa, và năng lượng nguyên tử là năng lượng sạch."

"Đây là việc làm cần thiết để phát triển kinh tế, và giảm độ nóng lên của trái đất."

Đầu tiên, ông nhận xét về công nghệ hạt nhân ở các nước khác nhau, từ Mỹ đến Nga.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.