Cập nhật: 15:02 GMT - thứ tư, 9 tháng 12, 2009

Giáo dân VN nói về chuyến công du Vatican

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Chủ tịch nước Việt Nam đã rời Hà Nội trong chuyến công du diện kiến Giáo hoàng Benedict 16, với tuyên bố trên báo chí là muốn lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh Vatican.

Radio Vatican nhận định quan hệ hai bên đã ấm dần trong những năm gần đây, và trước chuyến đi của ông Nguyễn Minh Triết, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từng sang Vatican hồi năm 2007.

Tuy nhiên chuyến đi này lại hầu như chưa được biết đến trong dư luận, đặc biệt là trong số các giáo dân tại Hà Nội mà BBC có dịp gọi điện hỏi chuyện.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.