Cập nhật: 15:55 GMT - thứ tư, 6 tháng 1, 2010

VN: Kiểm soát giá cả vĩ mô năm 2010

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Cục trưởng Cục quản lý giá, Bộ Tài chính Nguyễn Tiến Thỏa, vừa cho BBC Việt ngữ biết trong cuộc phỏng vấn hôm 06/01/2001, rằng Bộ này đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trong nước về việc Chính phủ quản lý giá cả của nhiều mặt hàng sinh hoạt, công nghiệp và lương thực thực phẩm trong năm mới.

Ông Thỏa cho hay thông tư 104 của Bộ Tài chính về quản lý giá các mặt hàng chỉ là một trong các chế tài nhằm thực hiện các chính sách quản lý vĩ mô trong lĩnh vực giá của Nhà nước có từ năm 2002.

Ông Cục trưởng không cho biết mối quan hệ giữa hiệu quả của việc thực thi dự kiến điều chỉnh quản lý giá mới này với việc ổn định giá nói chung gắn với chỉ tiêu kiểm soát lạm phát của Việt Nam năm 2010.

Song ông tin rằng quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm và hướng dẫn có liên quan của Bộ đã tham khảo đầy đủ các cam kết đối với quốc tế của Việt Nam khi gia nhập WTO.

Tuy nhiên, đã có một số dư luận cho rằng phương cách kiểm soát giá cả này có thể gây phương hại tới động lực của một số doanh nghiệp trong sản xuất và kinh doanh, làm giảm hiệu quả chung của nền kinh tế, trong khi chính phủ hoàn toàn có thể viện tới các biện pháp khác, vận dụng luật cạnh tranh nhằm ổn định vĩ mô bền vững và khả thi hơn.

Song ông Nguyễn Tiến Thỏa tin rằng việc quy định, quản lý giá cả các mặt hàng, khi được áp dụng, sẽ có lợi cho việc quản lý, điều tiết giá cả vĩ mô nói chung và là điều tốt đối với các doanh nghiệp cũng như những người tiêu thụ.

Được biết, thông tư 104 của Bộ Tài chính đã xây dựng một danh mục 15 mặt hàng thuộc diện phải quán lý giá, trong đó có xăng dầu, xi măng, thép xây dựng, khí hóa lỏng, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, muối, sữa, đường ăn, thóc lúa, gạo tẻ thường, thuốc y tế cho người, cước vận chuyển, thức ăn chăn nuôi gia súc và các mặt hàng do Ủy ban Nhân dân các tỉnh quy định.

Các đối tượng thuộc diện bị quản lý giá là các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà trong đó nhà nước nắm đa số cổ phiếu (tức từ 50% trở lên.)

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.