Cập nhật: 14:58 GMT - chủ nhật, 14 tháng 2, 2010

Chúc Tết Canh Dần

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Nguyễn Giang thay mặt Ban Việt ngữ BBC chúc Tết, trước khi trích đọc lời chúc của chính các bạn hiện có trên trang web bbcvietnamese.com

Nhân đây chúng tôi cũng xin cảm ơn những lời chúc Tết và động viên của các bạn đã gởi về cho ban Việt ngữ.

Trong dịp đón giao thừa từ Làng Mai ở Pháp, Thiền sư Nhất Hạnh đã đưa ra những đề nghị để kỷ niệm ngàn năm Thăng Long.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.