Cập nhật: 10:26 GMT - thứ sáu, 19 tháng 2, 2010

TT Obama tiếp Đức Dalai Lama

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tổng thống Barack Obama đã tiếp kiến Đức Dalai Lama tại tòa Bạch Ốc. Cuôc tiếp kiến này diễn ra trong bối cảnh có tình trạng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về một số các vấn đề và nhất là Trung Quốc đã yêu cầu ông Obama không nên tiếp vị lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng.

Tại sao ông Obama vẫn tiếp Đức Dalai Lama trong lúc này? Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, thuộc trường đại học George Mason Hoa Kỳ giải thích:

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.