Cập nhật: 08:58 GMT - thứ năm, 25 tháng 2, 2010

Tìm ra nơi trú ngụ của cá akame Nhật Bản

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Các khoa học gia Nhật Bản mới phát hiện được một số bí ẩn về loài cá hiếm akame, một loài cá nhiệt đới khổng lồ chỉ sinh sống ở một số ít nơi ở Nhật.

Akame chuyên ăn thịt các loài cá khác và có thể lớn tới 1.3mét.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.