Cập nhật: 15:38 GMT - thứ sáu, 26 tháng 2, 2010

Bầu cử sơ bộ tại California

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Cuộc chọn sơ bộ các ứng viên ra tranh chức dân biểu Quốc hội Hoa kỳ thuộc đơn vị 47 , nơi có đông người việt sinh sống, đã bắt đầu. Các ứng viên thuộc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đang đi vận động cho cuộc bầu chọn sơ bộ này vào tháng 6 tới, và rồi sau đó các ứng viên được chọn , sẽ ra tranh cử với nhau vào tháng 11, để đại diện cho đơn 47, để vào Quốc Hội liên bang. Có bao nhiêu ứng viên ra tranh lần này ? Nhà báo Đổ Dzũng của nhật báo Việt Herald cho biết.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.