Cập nhật: 11:48 GMT - thứ ba, 2 tháng 3, 2010

Phá kỷ lục bay xe máy trên không

Media Player

Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.

Nghe/xem bằng Real Player hoặc Windows Media Player

Tay lái người Mỹ Seth Enslow vừa phá kỷ lục thế giới với cú nhảy trên không bằng chiếc Harley Davidson tại Sydney, Úc.

Anh phi xe cao 55,99 mét qua hai cầu dốc, phá kỷ lục cũ 47,85 mét do Bubba Blackwell lập tại Las Vegas hồi 1999.

Trước đây, Enslow đã định phá vỡ kỷ lục phi xe trên không tại Mỹ với chiếc xe Honda, nhưng anh đã tiếp đất không thành công và bị đập đầu vào tay lái.

Bài được xem nhiều nhất

BBC © 2014 BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.

Trang này hiển thị tốt nhất với phần mềm lướt mạng có mở CSS. Nếu không có chức năng này, hoặc phần mềm cũ, bạn vẫn đọc được nội dung trên trang này nhưng không tận dụng được hết các chức năng. Nếu có thể hãy nghĩ đến chuyện nâng cấp phần mềm hoặc mở CSS lên.